PROJEKT: Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov

PROJEKT: VR PSYCHO- Virtuálna realita ako podpora ochrany pred vyhorením cez  neformálne vzdelávanie

 

PROJEKT: YLIAP 2_ Young leaders in the implementation of action planns

PROJEKT: OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity

Metodika vychádza z nasledovných dokumentov:

PROJEKT: YC2 – Youth Councils Yet Coming

Metodika vychádza z nasledovných dokumentov:

PROJEKT: MAYDAI – Motivation and Youth Do an Innovation

Metodika vychádza z nasledovných dokumentov:

PROJEKT: Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja  na veciach verejných

AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE