Dokumentácia z činnosti predsedníctva

25.3.2021 Zápisnica zo zasadania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

8.4.2021 Zápisnica zo zasadania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

30.6.2021 Zápisnica zo zasadania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

DOKUMENTY RMŽK 2020

Dokumenty z XXII. Valného zhromaždenia  konaného 7.3.2020

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2019

Správa o činnosti predsedníctva za rok 2019

Správa kontrolnej komisie za rok 2019

Zápisnica z XXII. Valného zhromaždenia RMŽK, konaného 7.3.2020

 

Dokumentácia z činnosti predsedníctva

10.1.2020 Zápisnica zo zasadania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

21.2.2020 Zápisnica zo zasadania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

17.03.2020 Zápisnica zo zasadania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

6.5.2020 Zápisnica zo zasadania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

DOKUMENTY RMŽK 2019

Dokumenty z XXI. Valného zhromaždenia  konaného 13.4.2019

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2018

Správa o činnosti predsedníctva za rok 2018

Správa kontrolnej komisie za rok 2018

Zápisnica z XXI. Valného zhromaždenia RMŽK, konaného 13.04.2019

 

Dokumentácia z činnosti predsedníctva

21.2.2019 Zápisnica zo zasadania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

19.3.2019 Zápisnica zo zasadania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

10.4.2019 Zápisnica zo zasadania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

01.05.2019 Zápisnica zo zasadania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

18.06.2019 Zápisnica zo zasadania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

20.08.2019 Zápisnica zo zasadania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

13.9.2019 Zápisnica zo zasadania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

 

DOKUMENTY RMŽK 2018

Dokumenty z XX. Valného zhromaždenia  konaného 10.3.2018

Správa o činnosti predsedníctva za rok 2017

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017

Správa kontrolnej komisie za rok 2017

Zápisnica z XX. Valného zhromaždenia RMŽK, konaného 10.3.2018

Dokumentácia z činnosti predsedníctva

24.1.2018 Zápisnica zo zasadania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

11.5.2018 Zápisnica zo zasadania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

07.6.2018 Zápisnica zo zasadania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

19.9.2018 Zápisnica zo zasadania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

DOKUMENTY RMŽK 2017

 Dokumenty z XIX. Valného zhromaždenia  konaného 27.5.2017

Správa o činnosti RMŽK 2016

Správa o hospodárení za rok 2016

Správa kontrolneho orgánu za rok 2016

Sprava_o_cinnosti_predsednictva_2016

Zápisnica z XIX Valného zhromaždenia Rady mládeže Žilinského kraja 27.5.2017VZ RMZK 27.5.2017

Dokumentácia z činnosti predsedníctva

24.10.2017 Zápisnica z rokovania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

6.10.2017 Zápisnica z rokovania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

28.6.2017 Zápisnica z rokovania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

22.5.2017 Zápisnica z rokovania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

8.5.2017 Zápisnica z rokovania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

20.4.2017 Zápisnica z rokovania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

30.3.2017 Zápisnica z rokovania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

8.2.2017 Zápisnica z rokovania predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja

 DOKUMENTY RMŽK 2014 (Kliknite pre zobrazenie/skrytie dokumentov)


DOKUMENTY ŽŠR