ROK 2024

ROK 2023

ROK 2022

ROK 2021

Zverejnené výzvy na webových stránkach miest a obcí k nomináciám na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021:

ROK 2020

Zverejnené výzvy na webových stránkach miest a obcí k nomináciám na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020: