KANCELÁRIA PROJEKTOVÉHO RIADENIA

Riaditeľka kancelárie projektového riadenia

Darina Čierniková, 
darina.ciernikova(zavináč)rmzk.sk 

darinaciernikova (zavináč)gmail.com

Osoby pracujúce na projektoch v roku 2023

 • Jana Jancová, Darina Čierniková, Ivana Gábrišová, Miroslava Jancová, 
 • Terézia Matejíčková, Martina Gajdárová,

Osoby pracujúce na projektoch v roku 2022

 • Jana Jancová, Darina Čierniková, Lukáš Švaňa, Ivana Gábrišová,
 • Jana Čierniková, Matej Čiernik, Karina Grobarčíková, Miroslava Jancová, 
 • Martina Gajdárová, Matej Graňák, Silvia Habovštiaková,
 • Jana Večerková, Vladimír Bače, Šimon Valek, Jozef Oselský,
 • Daniela Čierniková, Denisa Graňáková,
 • Tomáš Kekeliak, Jana Mlynarčíková, Dita Štechová, Martina Klinovská,
 • Martina Gajdárová

Osoby pracujúce na projektoch v roku 2021

 • Jana Jancová, Darina Čierniková, Kristína Ľubová, Matej Čiernik,
 • Ivana Gábrišová, Janka Čierniková, Martin Šturek, Marta Hanečákova,
 •  Tibor Škrabský, Lukáš Šváňa, Miloš Ďuratný,
 • Denisa Graňáková, Silvia Habovštiaková, Martina Gajdárová,
 • Jana Večerková, Vladimír Bače, Šimon Valek, Jozef Oselský,
 • Daniela Čierniková, Alžbeta Drutarovská, Matej Graňák, Matúš Čiernik,
 • Tomáš Kekeliak, Jana Mlynarčíková, Dita Štechová, Martina Klinovská,

Osoby pracujúce na projektoch v roku 2020

 • Darina Čierniková, Jana Jancová, Zuzana Židek, Zuzana Barnašová,
 • Denisa Štureková, Magdaléna Bernátová, Zoja Žideková,
 • Karina Grobarčíková, Pavol Pikla, Daniela Čierniková,
 • Jana Mlynčeková, Vladimír Škvarka,
 • Dominik Madleňák, Matej Graňák, Eva Vorčáková, Jana Večerková,
 • Dana Maliniaková, Mária Čierniková, Andrea Kekeláková-Laššaková,
 • Dominika Mičuchová, Petra Dubeňová, Juliána Čierniková, 
 • Radka Valeková,  Bibiana Chreneková, Eugen Vajdiar, Lenka Lokajová,
 • Juraj Sandanus,  Martina Kavecká, Lukáš Švaňa, Marek Bajči, Dominik Tomaštík, 
 • Ivana Gábrišová, Lukáš Šváňa, Marej Bajči,

Osoby pracujúce na projektoch v roku 2019

 • Darina Čierniková, Jana Jancová, Zuzana Židek, Zuzana Zuzana Barnašová,
 • Denisa Štureková, Magdaléna Bernátová, Zoja Žideková,
 • Monika Kozoňová, Lenka Cubinková-Bajková, Daniela Chutňáková,
 • Karina Grobarčíková, Pavol Pikla, Daniela Čierniková,
 • Jana Mlynčeková, Vladimír Škvarka, Mária Slašťanová,
 • Mária Mliečková, Alexander Vrabko, Martin Šturek,  Janka Klimeková,
 • Beáta Štureková, Zuzana Jandurová, Radovan Ondrík,
 • Alica Hodasová, Katarína Ďugelová, Alžbeta Zuskačová,
 • Dominik Madleňák, Matej Graňák, Eva Zvonárová, Jana Večerková,
 • Dana Maliniaková, Mária Čierniková, Eva Letašiová, Ľuboš Barnáš,
 • Dominika Mičuchová, Petra Dubeňová, Juliána Čierniková, Mária Špenerová,
 • Radka Valeková, Anton Chrenek, Bibiana Chreneková, Eugen Vajdiar, Lenka Lokajová,
 • Juraj Sandanus,  Martina Kavecká, Lukáš Švaňa, Marek Bajči, Dominik Tomaštík, Andrea Kekeláková-Laššaková

Osoby pracujúce na projektoch v roku 2018

 • Darina Čierniková, Jozef Korený,  Beáta Štureková, Barbora Troppová,
 • Jana Jancová, Martin Šturek, Beáta Triebeľová, Pátereková
 • Renáta, Marián Glovaťák, Nikola Huceľová, Martina Harichová,
 • Zuzana Barnašová, Zuzana Židek, Magdaléna Bernátová,
 • Denisa Štureková, Mária Čierniková,  Beáta Švecová, Tibor Škrabský,
 • Gabriela Mezeiová, Marek Bajči

Osoby pracujúce na projektoch v roku 2017

 • Jana Jancová, Jana Čierniková, Erika Hušľová
 • Katarína Štureková, Mária Špenerová, Lukáš Švaňa
 • Ján Stas, Lukáš Hrošovský, Valeriia Andriienko
 • Ľuboslava Kubišová, Ľuboslava Šefčiková,Tibor Škrabský
 • Martin Šturek, Juraj Bielik, Filip Patorek, Tomáš Pešek
 • Ľuboš Barnáš, Jozef Korený, Jana Jancová

Osoby pracujúce na projektoch v roku 2016

 • Karin Grobarčíková, Petra Poklonová, Mária Špenerová
 • Zuzana Ochmanová, Patrícia Dobišová, Lukáš Švaňa
 • Jaroslav Kubaľak, Marián Glovaťak, Barbora Troppová
 • Renáta Pavčová, Barbora Bajčiová, Matej Foltán
 • Monika Šuvadová, Matúš Čiernik, Sylvia Chudá, Dean Reš
 • Jana Štureková,Janka Čierniková, Katarína Štureková
 • Dana Maliniaková,