Klub priateľov RMŽK

Staňte sa členom Klubu priateľov RMŽK

Rada mládeže Žilinského kraja v deň 20. výročia založenie organizácie vytvorila KLUB PRIATEĽOV RMŽK pre osoby, podporovateľov a sympatizantov, ktorým je misia, poslanie a činnosť organizácie  blízka.

Ponúkame každému, kto zažil činnosť, aktivity, vzdelávanie, iné práce organizácie a chce byť  ich podporovateľom akoukoľvek formou je tu možnosť pre každého.

Členstvo je určené osobám pripadne tým zoskupeniam, ktoré nemôžu v zmysle Stanov RMŽK byť oficiálnymi členmi RMŽK.

Prihláste sa tu: FORMULÁR

PRAVIDLÁ KLUBU PRIATEĽOV RMŽK

KLUB PRIATEĽOV RMŽK

Klub priateľov RMŽK (ďalej len Klub) je poradným orgánom RMŽK v zmysle Stanov RMŽK bod 9.11

Cieľ Klubu RMŽK

Udržiavať vzájomný kontakt a spoločne podporovať rozvoj a kvalitu života detí, mladých ľudí a mladých rodín v Žilinskom kraji.

Členstvo v Klube

Členmi Klubu môžu byť:

a/ podporovatelia, sympatizanti  Rada mládeže Žilinského kraja, jej poslania, vízie a misie.

b/ osoby a spolupracovníci, ktorí prejavia záujem stať sa členmi Klubu.

Záujemcovia o členstvo v Klube prejavia prihlásením sa cez formulár. Predsedníctvo RMŽK následne rozhodne o prijatí a bude záujemcu o tom informovať.

Aktivity členov RMŽK

Podpora a šírenie dobrého mena RMŽK,

Spolupráca pri organizovaní aktivít RMŽK podľa možností jednotlivých členov,

Spoločné stretnutia členov Klubu,

Vzájomná podpora členov Klubu.

Ukončenie členstva v Klube

Člen Klubu môže kedykoľvek ukončiť svoje členstvo v Klube oznámením na mail rmzk@rmzk.sk

Členstvo môže ukončiť po predchádzajúcom oznámení aj Predsedníctvo RMŽK v prípade porušenia zásad, ktoré člen Klubu uviedol v prihláške.

Prijaté Predsedníctvom RMŽK 15.10.2021, v deň 20 výročia založenia RMŽK

Pravidlá fungovania KLUBU priateľov RMŽK

Go to Top