Koncepcie práce s mládežou v obciach, ktorých proces viedla Rada mládeže Žilinského kraja