Partneri medzinárodného projektu  „Virtuálna realita ako podpora ochrany pred vyhorením cez  neformálne vzdelávanie“ sa  dňa 28.-29.6.2024 stretli na svojom treťom medzinárodnom stretnutí v Českom Těšíne.

Zhodnotili priebeh celého projektu, jeho výstupy, dohodli sa na spôsobe šírenia vytvorených výsledkov projektu, ktorými bola aplikácie VR_Resilient.

Ďalej Metodika + Manuál VR Resilient , ktorá umožní všetkým, ktorí pracujú s mládežou skvalitniť ich vzdelávacie aktivity.

Do projektu boli zapojené partnerské organizácie: IPčko oz ( SK)Rada mládeže Žilinského kraja (SK),  Sirius– Centar za psiholosko savjetovanje, edukaciju i istrazivanje (HR)SPACEs.r.o.(CZ)Petrklíč help, z.s.(CZ)

Aktivita je súčasťou projektu, ktorý je podporený z programu Erasmus + s názvom: Virtuálna realita ako podpora ochrany pred vyhorením cez neformálne vzdelávanie pod č. 2021-2-SK02-KA220-YOU-000050550, realizovaného 06/2022-07/2024 a financovaného zo zdrojov EÚ.