Rok 2019 v RMŽK s 4 181 účastníkmi na 328 aktivitách

Domov/Rok 2019 v RMŽK s 4 181 účastníkmi na 328 aktivitách

Rok 2019 v RMŽK s 4 181 účastníkmi na 328 aktivitách

22. Valné zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja (RMŽK), ktoré sa konalo 7.3.2020 v Martina sa venovalo zhodnoteniu činnosti za rok 2019. Delegátom z členských organizácií, vďaka ktorým môže existovať  RMŽK sa mohlo zrealizovať za posledný rok  328 aktivít na ktorých sa zúčastnilo 4 181 účastníkov. Okrem nich sme mali pravidelne zasadania predsedníctva, rokovania so ŽSK, MŠVVaŠ SR, so starostami obci, Iuventou a ďalšími.

Viac informácií nájdete tu: Správa o činnosti RMŽK za rok 2019

Valné zhromaždenie prijalo ďalšiu členskú žiacku školskú radu  pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline. V deň rokovania počet členských zoskupení  RMŽK je 58 organizácií, žiackych školských rád, mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže.

Okrem informácií o živote a činnosti RMŽK bol vytvorený priestor aj na prezentáciu činnosti členských organizácií a neformálnych skupín.

ICM Martin

AMAVET, Martin Sutaze_RoboRAVE-2019-20

ŽŠR pri Strednej zdravotníckej škole, LMikuláš

ŽŠR  pri Strednej zdravotníckej škole, Žilina

ŽŠR pri Obchodnej akadémií sv. Tomáša Akvinského, Žilina

Mládežnícky parlament Turčianske Teplice

ŽŠR pri Strednej odbornej škole pedagogickej, Turčianske Teplice

ŽŠR pri Gymnáziu Varšavská, Žilina

Trstenský mládežnícky parlament

eRko- HKSD, OC Žilina

7. marec, 2020|