Rada mládeže Žilinského kraja v partnerstve so Žilinským samosprávnym krajom ponúka školským parlamentom, ktoré sa zúčastnili vzdelávacej workshopovo- diskusnej aktivity 17.-18.4.2023 v Dolnom Kubíne môžu podať malý projekt zameraný na podporu školského parlamentu.

  • Dátum zverejnenia výzvy: 19.4.2023
  • Konzultácie projektu: 20.4.- max do 5.5.2023
  • Predloženie projektu ( oskenovaná žiadosť s prílohami)  max. do 5.5.2023
  • Schválenie projektu, podpísanie zmluvy zo strany RMŽK max. do 12.5.2023
  • Realizácia projektu max do 75 dní od podpísania zmluvy, do 30.9.2023
  • Termín na predloženie originálov účtovných dokladov a záverečnej správy projektu: 7 dní od ukončenia projektu.
  • Kontrola dokladov a záverečnej správy, vyplatenia  doplatku 20% do 7 dní od doručenia dokladov poštou na adresu: Rada mládeže Žilinského kraja, M.R. Štefánika 8390/13, 01001 Žilina

FORMULÁRE:

1. VÝZVA #rozvíjajme_ účastníci školenia v Dolmom Kubíne 17.-18.4.2023

2. ŽIADOSŤ #rozvíjame

3. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA MALÉHO PROJEKTU #rozvíjame 2023

PRÍLOHY:

1. príloha_Zoznam členov ŠP ku žiadosti

2. príloha_ Zásady finančného vyúčtovania malého projektu -#rozvíjajme

3.-priloha_Prezencna-listina-z-aktivity-SP

4. príloha_Propagácia a informovanie #rozvíjajme

Cieľom aktivity #rozvíjajme je skvalitnenie života mladých ľudí na stredných školách Žilinského kraja prostredníctvom angažovaných školských parlamentov .

#rozvíjame má za hlavný cieľ podporiť rozvoj a udržateľnosť školských parlamentov. Je súčasťou projektu, ktorý je podporený z programu Erasmus + s názvom : Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov pod č. 2022-3-SK02-KA154-YOU-000096077.  Jeho realizácia je  01/02/2023-30/04/2024

Projekt “Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov” sa realizuje pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.