Srdečne pozývame pracovníkov s mládežou a mladých ľudí na medzinárodnú konferenciu „VyhoreNIE: Ako virtuálna realita pomáha predchádzať vyhoreniu“.

Miesto a čas konania: 09.mája 2024 (9:00- 16:00), Dom odborov (Estradná sála), A. Bernoláka 51,  Žilina

Uzávierka registrácie je 15.4.2023.   Registrujte sa cez tento link TU

(Počet účastníkov je obmedzený, preto budeme realizovať výber. O jeho výsledku Vás budeme po uzávierke informovať cez mail.)

Obsahom konferencie bude: Využitie technológií v psychológii a pomáhajúcich profesiách pri práci s mládežou. Overenie aplikácie „VR Resilient“ vytvorenej v rámci spoločného projektu vo virtuálnej realite, ktorá pomáha šíriť osvetu o pomoci pri vyhorení. Zážitkové workshopy a iné inšpirácie pri práci s mládežou.

Organizačný tím konferencie: IPčko oz ( SK)Rada mládeže Žilinského kraja (SK),  Sirius– Centar za psiholosko savjetovanje, edukaciju i istrazivanje (HR)SPACEs.r.o.(CZ)Petrklíč help, z.s.(CZ)

Aktivita je súčasťou projektu, ktorý je podporený z programu Erasmus + s názvom: Virtuálna realita ako podpora ochrany pred vyhorením cez neformálne vzdelávanie pod č. 2021-2-SK02-KA220-YOU-000050550, realizovaného 06/2022-07/2024 a financovaného zo zdrojov EÚ.