Rozvoj a udržateľnosť školských parlamentov boli hlavnou témou krajskej konferencie školských parlamentov, ktorá sa konala 12.apríla 2024 v Martine. Zúčastnilo sa jej 100 členov školských parlamentov a ich koordinátorov zo stredných škôl, riaditeľka Odboru školstva a športu ŽSK Miroslava Abrmanová, predseda Asociácie krajských rád mládeže Tibor Iró. Otváracej časti konferencie okrem spomínaných hostí,  účastníkov pozdravili z Bruselu členovia vedenia RMŽK Alexandra Turoňová a Lukáš Švaňa, ktorí sa zúčastnili otvorenia Európskeho týždňa mládeže.

Okrem zhodnotenia výstupov spoločného projektu RMŽK a ŽSK : Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov, účastníci pokrstili novú publikácie  #rozvíjajme Metodika rozvoja a udržateľnosti školských parlamentov, ako cesty participácie mladých ľudí, ktorá bude slúžiť školským parlamentom.

Účastníci mali možnosť prezentovať malé projekty, ktoré pre podporu školských parlamentov realizovali s finančnou podporou z projektu. Okrem toho boli účastníkmi  moderovanej diskusie s hosťami: bývalými členmi školských parlamentov, ktorí v tomto čase úspešne pôsobia na vysokých školách: Matej Pevný ( študuje na právnickej fakulte Trnavskej univerzity) , Michal Matia ( študuje na Žilinskej univerzite), Dominika Kovačovičová (študuje na Fakulte sociálnych vied na Karlovej univerzite v Prahe).

Účastníci mali možnosť nahrať krátke video o prínosoch pôsobenia v školskom parlamente a tiež vyskúšať virtuálnu aplikáciu, ktoré bola vytvorená ako preventívna aplikácia pred vyhorením sa depresiami v rámci medzinárodného projektu „Virtuálna realita ako podpora ochrany pred vyhorením cez  neformálne vzdelávanie“

Aktivita bola súčasťou projektu, ktorý je podporený z programu Erasmus + s názvom : Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov pod č. 2022-3-SK02-KA154-YOU-000096077.  Jeho realizácia je  01/02/2023-30/04/2024

Projekt “Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov” sa realizoval pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.