Rada mládeže Žilinského kraja koordinovala 7.5.2024 v Žiline medzinárodné stretnutie partnerských organizácií, ktoré sa budú podieľať na tvorbe výstupov projektu Cesta mladých k zamestnaniu. Do projektu sú zapojené Rada mládeže Žilinského kraja ( SK), Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti, z.ú. (CZ), Fundacja Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej(PL), Žilinsky samosprávny kraj (SK).

Bohatosť aktivít vytvorí nové možnosti pre mladých ľudí a pomôže im nadobúdať kompetencie, ktoré im môžu otvoriť cestu k dobrému zamestnanie.


Aktivita je súčasťou projektu, ktorý je podporený z programu Erasmus + s názvom: Cesta mladých k zamestnaniu pod č. 2023-2-SK02-KA220-YOU-000178759 , realizovaného 05/2024-06/2026 a financovaného zo zdrojov EÚ.