Ponuky od iných

Vzdelávania z IUVENTY

Poď, zapoj sa. Prijmi ponuku neformálnych vzdelávaní pre mládež, animátorov a pracovníkov s mládežou, ktoré organizuje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže. Ide o akreditované bezplatné vzdelávania, po ktorých účastníci získavajú certifikát s celoštátnou platnosťou. Získané kompetencie vedia využiť v práci s mládežou v stredisku, v ktorom pôsobia, ale aj pri uchádzaní sa o zamestnanie. Účastníci si hradia len cestovné náklady (v prípade, že nemôžu využiť študentskú bezplatnú železničnú prepravu). Ponuka na nasledujúce mesiace je nasledovná: (viac…)

Bohatá ponuka vzdelávania z OZ V.I.A.C pre každého.

Zapoj sa. OZ  V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej, ktoré je členskou organizáciou RMŽK ponúka pre mladých aj pracovníkov s mládežou zaujímavé vzdelávania. Tu prinášame ich prehľad s možnosťou prihlásiť sa:

a/akreditované vzdelávanie „Rozvoj mediálnej gramotnosti pracovníkov s mládežou“ a tiež akreditovaný program „Cez skúsenosť k poznaniu. Programy sú akreditované MŠVVaŠ SR. (viac…)

« Staršie príspevky