Rada mládeže a Krajský stredoškolský parlament  pozýva školské parlamenty stredných škôl zo Žilinského kraja

 do 5. Ročníka  Olympiády školských parlamentov stredných škôl Žilinského kraja 2022

Podrobné informácie o aktivitách nájdete tu:  Olympiada_ŠP-_podrobne o aktivitách

Do Olympiády sa ŠP prihlási do 15.10.2022 vyplnením prihlasovacieho formulára:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ3U7eRfNRjnAt8ifmKwKKRLmWGTH4t9xC1I57ThahwqLXPA/viewform

Olympiáda beží od 15.10.2022- 30.11.2022

Vyhlásenie výsledkov bude na krajskej Konferencií školských parlamentov bude 14.12.2022 v Kongresovej sále ŽŠK, Žilina