Rada mládeže Slovenska ponúka  možnosť zapojiť sa  do tréningového programu The Activist Network, ktorý je venovaný mladým ľuďom s motiváciou meniť veci okolo seba. Cieľom je vytvoriť sieť mladých aktívnych ľudí, ktorí sú motivovaní a majú zručnosti a vedomosti na to, aby sa mohli aktívne zapájať do občianskeho života, vedeli ako vytvoriť a viesť vlastný projekt či kampaň.

Prihlásiť sa môžeš na tréning, ktorý bude 19.-20.4. 2023  v Žiline – prihlás sa tu 🔗 https://bit.ly/41jGrX9 

Tréning bude  v priestoroch UPeCe Žilina (Univerzitná 1790/2, 010 08 Žilina).

Tréningový program má obmedzenú kapacitu 25 mladých ľudí.

O tréningu:

Cieľom tréningu je predstaviť mladým ľuďom rôzne nástroje a metódy na to, aby dokázali viesť aktívny život v rámci demokratickej spoločnosti. Zároveň účastníkov naučí:

 • vytvárať vlastné siete mladých aktivistov, ktoré sa následne môžu zapájať do diania
 • zlepšiť pochopenie mladých ľudí, čo znamená participácia v dianí
 • vytvoriť lokálne skupiny mladých dobrovoľníkov, ktorí môžu následne pomôcť rásť neziskovým organizáciám pracujúcim s mládežou
 • podporiť mladých ľudí pri vytváraní vlastných projektov a kampaní či iných aktivít

Program tréningov:

Každý tréning prebieha dva dni, počas ktorých sa v rámci 20 hodín účastníci vzdelávajú v 10 okruhoch:

 • Téma 1: Úvod do aktivizmu
 • Téma 2: Nájdi svoju vášeň a účel – Prečo sa vôbec niečim zaoberať?
 • Téma 3: Porozumej komunite – Nájdi stakeholderov
 • Téma 4: Zdravý aktivizmus: Zaoberaj sa sebou aj ostatnými – Oceň vynaloženú prácu
 • Téma 5: Nauč sa vytvoriť svoju vlastnú kampaň – Ako začať?
 • Téma 6: Prvý krok: Vybuduj kampaň
 • Téma 7: Druhý krok: vybuduj svoju sieť
 • Téma 8: Komunikácia kampane: Ako zabezpečiť, aby bola kampaň vypočutá? – Aktivizmus a diplomacia
 • Téma 9: Tretí krok: Vedenie kampane – Ako ju udržať pri živote
 • Téma 10: Čo ďalej? Ako sa pripraviť na ďalšie kroky?

 

Pre koho sú tréning určená?

Tréning je určený mladým ľuďom od 16 do 24 rokov, pre študentov stredných škôl od druhého do štvrtého ročníka, a študentom vysokých škôl.

Zdroj: RMS