Mládežnícka politika

RMŽK má nových členov- Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie mladých. Dňa 27. mája 2017 sa stretli zástupcovia členských organizácií, žiackych školských rád aj mládežníckych parlamentov na 19. Valnom zhromaždení Rady mládeže Žilinského kraja. Spoločne pozreli na prežitý rok, naplánovali rok 2017 a prijali za členov nové organizácie: Obecná rada mládeže Zubrohlava. SYTEV Kysucké Nové Mesto, Pravý uhol, Žaškov. (viac…)

Život mladých na oravskom vidieku- analýza

Analýza mládežníckeho života. Rada mládeže Žilinského kraja od novembra 2016 do marca 2017 realizovala naplnenie projektu Vidiecka mládež v komunite, ktorého cieľom bolo zmapovať súčasný stav, najzávažnejšie problémy a pomenovať výzvy podľa identifikátorov projektu v obciach Oravská Polhora, Zubrohlava, Oravské Veselé a Beňadovo. Analýza stavu je zachytená v týchto dokumentoch:

1. VIDIECKA MLÁDEŽ V KOMUNITE- SPOLU

2. Mládež v obci OR. POLHORA

3. Mládež v obci Zubrohlava

4. Mládež v obci Oravské Veselé

5. Mládež v obci Beňadovo

(viac…)

Stretnutie krajských rád mládeže SK-CZ

RMŽK nechýbala. V Trenčíne sa dňa 25. – 26.marca 2017 stretli zástupcovia krajských rád mládeže, ktoré pôsobia na území Slovenska a Česka. Program stretnutia bol zameraný na zdieľanie príkladov dobrej praxe, ktoré sa za posledné  3 roky (viac…)

« Staršie príspevky