Nové malé projekty mladých aktívnych ľudí sú vytvorené a idú sa realizovať. K tomu sa stretli mladí ľudia na workshope v Martine.

Mládež po  prvých dvoch  workshopoch vypisovali formulár malého projektu, kde sa učili ako napísať po analýze a pomenovaní cieľov vlastný projekt.

Aktivity sú realizované vďaka podpore z programu Erasmus + Projekt: Aktívna mládež v komunite.