Obraz spokojného koordinátora, koordinátorky, ktorý/á koordinuje školský parlament na strednej škole- vašimi očami.

Obraz spokojného riaditeľa/riaditeľky a vedenia školy s pôsobením a činnosťou školského parlamentu na strednej škole- vašimi očami.

Prosíme, do 31.1.2024  v krátkosti napíšte, čo všetko by vás

 

Čo by ste očakávali, čo by vám pomohlo a pod.

Dotazník je anonymný, no ak chcete uviesť meno môžete.
Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu a vážim si, že svoj čas, ktorého určite nemáte dosť-  venujete aj tejto myšlienke a vyplneniu dotazníka.
*
Dotazník je súčasťou tvorby „Metodiky rozvoja a udržateľnosti  školských parlamentov, ako cesty participácie mladých ľudí“,  ktorá bude obsahovať pohľady a odporúčania zapojených osôb, ktoré činnosť školského parlamentu ovplyvňuje. Časti metodiky by mali vystihovať, čo robiť preto, aby boli: Spokojní členovia školského parlamentu, spokojný koordinátor/koordinátorka, spokojný riaditeľ a vedenie, spokojný rodič.
Vytvorenie metodiky realizuje Rada mládeže Žilinského kraja v partnerstve so Žilinským samosprávnym krajom.
*
Prieskum je súčasťou projektu, ktorý je podporený z programu Erasmus + s názvom : Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov pod č. 2022-3-SK02-KA154-YOU-000096077.  Jeho realizácia je  01/02/2023-30/04/2024