Výmena skúsenosti, príklady dobrej praxe, podpora z odboru školstva a športu ŽSK bola téma workshopu pre koordinátorov žiackych školských rád. Hľadali aj spôsoby  zapojenia sa rád do Olympiády žiackych školských rád. Workshop sa  konal  v dňoch 28. a 29.9. 2020 v Žiline. Zapojení boli 12 koordinátori, ktorí dlhoročne vedú žiacke školské rady na stredných školách v Žilinskom kraji.

Táto aktivita bola súčasťou „Programov pre mládež 2014 – 2020“. Realizovala sa vďaka podpore obce Kamenná Poruba.