Heslo: “Keď sa chce, dá sa…” uplatňujú aj v obci Podhradie. Je to obec, ktorá leží v okrese Martin. Má 700 obyvateľov, kde mladí ľudia tvoria skoro 30 % obyvateľstva. Obec má prijatý dokument KONCEPCIA PRÁCE s mládežou  s akčným plánom na podporu života mladých aj celej komunity. K hodnotení plnenia aktivít sa 22. septembra 2021 stretli mladí ľudia, p. starosta aj poslanci obce. Okrem hodnotenia naplánovali čo v najbližšom čase budú realizovať. Medzi hlavné úlohy patrí vytvorenie aktívneho zoskupenia mladých ľudí, zážitkové aktivity pre mládež a deti a tiež dotvorenie klubovne pre mladých ľudí.
Pre RMŽK je potešením, že môže byť súčasťou tohto tvorivého procesu.
.
Aktivity sú realizované vďaka projektu „YLIAP 2- Young leaders in the implementation of action plans,  ktorý je podporený z Erasmus+ a “Hlas mladých”, ktorý je podporený  z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorý administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.