Delegáti  členských organizácií, školských a mládežníckych parlamentov sa stretli na 24. Valnom zhromaždení RMŽK v Martine 21.5.2022.

Rada mládeže Žilinského kraja má 61 členských zoskupení, z ktorých väčšina mala svojich zástupcov na rokovaní tohto najvyššieho organu RMŽK.

Delegáti si vypočuli a schválili : Správu o činnosti organizácie za rok 2021, Správu o hospodárení  za rok 2021, Správu o činnosti predsedníctva, Správu kontrolnej komisie. Schválilo výšku členského príspevku a termín čestného prehlásenie o členstve v roku 2022. Vzalo na vedomie plán činnosti na rok 2022. Volilo  členov novej kontrolnej komisie , členov predsedníctva predsedu s mandátom na 3 roky.

Predsedníčkou sa stala : Karina Grobarčíková

Členmi predsedníctva sa stali: Martin Šturek, Jana Jancová, Miloš Ďuratný, Natália Zajacová a menovaná je Darina Čierniková

Členmi kontrolnej komisie sa stali: Marek Bajči, Lukáš Švaňa, Alžbeta Kanáliková.