Uzávierka: 03.apríla 2024

Výška grantu: 10 000,00 – 15 000,00 eur

Typy a inšpirácie:

  • Recyklácia a odpadový manažment
  • Výsadba biotopov pre opeľovače
  • Vegetačné strechy
  • Zatrávnenie, biopásy a remízky na poliach
  • Zachytávanie a využívanie zrážkovej vody
  • Podpora ekologických foriem dopravy
  • Mestská výsadba stromov a vegetácie

O výzve sa dozviete viac tu: Grantová výzva pre budúcnosť 2024

Viac informácií a formuláre nájdete TU

Zdroj: Nadácia Slovenskej sporiteľne