Líder ŽŠR-akreditované vzdelávanie- pozvánka

Domov/Líder ŽŠR-akreditované vzdelávanie- pozvánka

Líder ŽŠR-akreditované vzdelávanie- pozvánka

P O ZVÁN K A na akreditované vzdelávanie „ Líder žiackej školskej rady“

Realizované pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja 

Eriky Jurinovej.

 Realizátor: Rada mládeže Žilinského kraja

Realizácia vzdelávania:

1 fáza: 04.-06. Október 2019 (20 hodín)/ piatok 16:00h – nedeľa 13:00h/

2 fáza: vzdelávanie praxou ( 20 hodín)

3 fáza: 22.-24. Novembra 2018  ( 20 hodín) / piatok 16:00h -nedeľa 13:00h/

Na získanie osvedčenia uchádzať môže vymeškať max 10% z vyučovacích hodín, čo je 6 hod.

Miesto realizácie 1. fázy: :  Penzión Adak, Párnica http://www.penzionadak.sk/

 Kto sa môže uchádzať o vzdelávanie?

Člen/ka žiackej školskej rady, ktorý :

– z pohľadu školy si zaslúži získať osvedčenie/certifikát s celoštátnou platnosťou,

ktoré môže byť súčasťou životopisu  a dokladom pri ďalšom štúdiu.

 

Prihlásiť sa môžete do 2.10. 2019 do 24:00 h  cez priložený link:   https://bit.ly/2m04Q4S

Pozvánka na akreditované vzdelávanie LÍDER ŽŠR_1

18. september, 2019|