Obec Zubrohlava v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja pripravuje Koncepciu rozvoja práce s mládežou v obci.

/Obec Zubrohlava v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja pripravuje Koncepciu rozvoja práce s mládežou v obci.

Obec Zubrohlava v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja pripravuje Koncepciu rozvoja práce s mládežou v obci.

Do prípravy tohto dokumentu sú od decembra 2017 zapojení mladí ľudia, zástupcovia samosprávy, pracovníci s mládežou i rodičia ale aj seniori. V rámci série stretnutí pracovnej skupiny boli pomenované a analyzované problémy, ktorým čelia mladí ľudia v obci Zubrohlava.

Na základe analýzy týchto problémov pracovná skupina identifikovala kľúčové oblasti, ciele a opatrenia, ktoré budú v Koncepcii zachytené. Ide o tieto oblasti:

  1. Vzájomnej spolupráce medzi zložkami mládeže v obci a aj miestnou samosprávou
  2. Priestory pre mládež v obci
  3. Kultúrne prostredie obce
  4. Medzigeneračný dialóg v obci

Finálna verzia dokumentu bude publikovaná v priebehu marca a predložená Obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie.

Prezentácia- Koncepcia práce s mládežou v obci Zubrohlava

Príprava Koncepcie rozvoja práce s mládežou v Zubrohlave je súčasťou projektu Vidiecka mládež v komunite II, ktorý je realizovaný s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  v rámci programu KOMUNITA

2018-07-09T17:57:03+00:0013. marec, 2018|