8 - kópia

Noví mladí školitelia na obzore.

Mládež pre mladých. Desať mladých ľudí sa rozhodlo stať sa lektormi pre participáciu mládeže. V dňoch 13.-15. mája 2016 sa vo Vrútkach stretli na prvom turnuse akreditovaného vzdelávania. Stavba školenia, Kolbov cyklus, Bloomová taxonomia, typológia ...