Efektívna verejná správa aj v Žilinskom kraji.

Zmena života mladých ľudí. Od mája 2018 do júla 2020 Rada mládeže Žilinského kraja realizuje nový projekt pod názvom: Zvýšenie občianskej informovanosti  a participácie mladých ľudí  Žilinského kraja na veciach verejných. Tento projekt je podporený z Európskeho ...