Medzinárodná spolupráca s RADAMOKom

Strom ako symbol. Na Hájenke pri meste Kopřivnice sa 18.11.2017 stretli zástupcovia krajských rád mládeže zo Slovenska a Čiech. Okrem vzájomného rokovania o aktívnom zapojení mladých ľudí do rozhodovacích procesov spoločne upevňovali svoje vzťahy aj pri  ...