Pozvanie na akreditované vzdelávanie- NO HATE

Školenie školiteľov. Rada mládeže Žilinského kraja pozýva na  vzdelávanie Školiteľ vzdelávacích aktivít pre problematiku nenávistného vyjadrovania akreditovaný vzdelávací program MŠVVaŠ SR ...