Mládež z Beňadová hľadá riešenia.

Strom problémov. Bola hlavná téma pracovného stretnutia mladých ľudí a zástupcov poslancov. Stretli sa 13.1.2018 v obci Beňadovo. Hľadali spojitosti, príčiny aj následky toho, čo je nutné v najbližších rokoch v obci pre život mládeže ...