Žilinský samosprávny kraj pracuje na vízií a dobrom pláne rozvoja do roku 2030 a chce poznať aj názory mladých ľudí.

Odpovede na otázku: „Aký kraj chcete v roku 2030?“, budeme hľadať na spoločnom pracovnom stretnutí aktívnych mladých ľudí a Radou mládeže Žilinského kraja.

Aby sme dodržali pandemické opatrenia, záujemcov rozdelíme podľa okresov a tak budeme realizovať stretnutia.

KEDY

Jednodňové stretnutia sa  budú realizované v dňoch 25.,26.,a 29.11.2021

KDE

Zasadačke Rady mládeže Žilinského kraja, M.R. Štefánika 8390/13, Žilina

ČAS

Stretnutia vždy bude od 9:30 hod.- 13:00 hod.

Každý prihlásený dostane informáciu, kedy sa bude pracovné stretnutie realizovať pre jeho okres.

PRIHLÁSIŤ SA do 19.11.2021

LINK na prihlásenie sa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdap0lX8e-ZDzcrzSpqit2_t5fBTuqlCQZ4NDkBYsKV4ZiVog/viewform

Účastníci na stretnutí obdžia potvrdenie o účasti v prípade potreby.

Pracovné stretnutia sú realizované v spolupráci s odborom regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja.

Pozvánka na pracovne stretnutie mladých ľudí