Bolo nás 44 účastníkov. 12.2.2021  na 1. online mentorské stretnutie zástupcov žiackych školských rád stredných škôl zo Žilinského kraja.

V úvode bola možnosť podeliť sa s aktivitami, ktoré žiacke školské rady realizujú počas online vzdelávania. Nápady boli veľmi zaujímavé a inšpiratívne.  Ďalej RMŽK informovala čo ponuka v rámci mentorského a vzdelávacieho sprevádzania žiackym školským radám. Celé stretnutie bolo obohatené kreatívnou zoznamovačkou a vzdelávacou súťažou zameranou na široké spektrum znalosti mladých ľudí.

V rámci spolupráce s Odborom školstva športu ŽSK účastníkom bola predstavená nová webová stránka www.mojastredna.sk  Aj možnosti grantov pre žiacke školské rady.