Záujem o vedu stúpa – mladí vedátori z Martina predviedli svoje schopnosti

Domov/Záujem o vedu stúpa – mladí vedátori z Martina predviedli svoje schopnosti

Záujem o vedu stúpa – mladí vedátori z Martina predviedli svoje schopnosti

Dňa 20. októbra 2017 sa konal FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET 2017 – krajské kolo Žilinský kraj v  priestoroch rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý je postupovým kolom celoštátnej súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl. Vedátori tu prezentujú svoju bádateľskú  činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie.

Na krajské kolo bolo prihlásených 21 projektov. Projekty hodnotila odborná komisia zložená zo šiestich členov, ktorá po dôkladnom zvážení udelila desať postupov na celoslovenské finále. Medzi postupujúcimi sú aj študenti z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha Martin, Michaela Mrníková a Robert Choma s projektom Závislosť vlnovej dĺžky  LED od prúdu. Víťazi postúpili na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční už 9. – 11. novembra  2017 v Bratislave ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, z ktorého je možný postup na celosvetové finále INTEL-ISEF, ktoré bude začiatkom mája v meste Pittsburgh, štát Pensylvánia, USA.

Hlavnou myšlienkou Festivalu vedy a techniky je podporovať rozvoj vzdelávania,  záujem o  vedu a techniku a tak pomáhať rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Sme radi, že Krajský festival VaT v ŽK sa opäť mohol konať na univerzitnej pôde. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať mestu Martin, ECCU a Francescu za podporu, a tiež vedeniu Žilinskej univerzity za  poskytnutie priestorov a  príjemnú atmosféru Festivalu.

doc. Ing. Jozef Ristvej PhD.

predseda AMAVET klubu 549

5. november, 2017|