Workshop pre Žiacku školskú radu pri Gymnáziu Veľká Okružná v Žiline

Domov/Workshop pre Žiacku školskú radu pri Gymnáziu Veľká Okružná v Žiline

Workshop pre Žiacku školskú radu pri Gymnáziu Veľká Okružná v Žiline

Termín realizácie aktivity:  21.11.2018. Miesto konania aktivity: Zasadačka Rady mládeže Žilinského kraja.  Počet účastníkov: 17 účastníkov.

Po privítaní a krátkom predstavení organizátora workshopu a účastníkov prebiehalo prebúranie bariér medzi účastníkmi prostredníctvom energizeru. Následne sme sa zoznamovali prostredníctvom vytvorenia erbu každého účastníka, ktorého súčasťou bolo aj pomenovanie očakávaní od workshopu a zadefinovanie, čo by som chcel priniesť do fungovania žiackej školskej rady. Po zoznamovacom bloku sme sa venovali legislatíve žiackých školských rád a štatútu – aké sú práva a povinnosti členov žiackej školskej rady. Za veľmi užitočný blok účastníci považovali pomenovanie silných stránok, slabých stránok žiackej školskej rady návrhy aktivít a možnosti na zlepšenie žiackej školskej rady. Predposledný blok bol venovaný predstaveniu metódy riešenia problémov a metódy pre tvorbu akčného plánu prostredníctvom 6 otázok. V závere stretnutia sme sa venovali aktivitám, ktoré poukazovali na dôležitosť v komunikácii s prepojením na aktívne počúvanie a hodnotenie celého stretnutia prostredníctvom zhodnotenia očakávaní, návrhov na zlepšenie a zadefinovanie pocitu s ktorým odchádzam zo stretnutia.

Workshop bol realizovaný s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  

26. november, 2018|