Koordinátorky a koordinátori školských parlamentov stredných škôl sa streli 21.11.2023 v Žiline na workshope.

Workshopové stretnutie bolo  zameraný skvalitnenie činnosti školských parlamentov stredných škôl, na vedenie a komunikáciu s členmi školských parlamentov, aká je rola koordinátora v ŠP, motiváciu i prospešnosť školského parlamentu pre školu i zainteresovaných ľudí (žiakov, členov, koordinátorov a iných), zdieľanie príkladov dobrej praxe a iné témy týkajúce sa činnosti a práce koordinátora a koordinátorky.

*

Ďakujem za podporu z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávanie a mládeže.