Rada mládeže Žilinského kraja v partnerstve so Žilinským samosprávnym krajom v dňoch 06.-07. novembra  2023 realizovala siedme vzdelávanie  pre školské parlamenty stredných škôl v Žiline. Zúčastnili sa ho mladí ľudia, ktorí pôsobia v parlamentoch na školách :

  • Gymnázium Veľká okružná, Žilina
  • Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká Okružná,  Žilina
  • Stredná odborná škola strojníka, Kysucké Nové Mesto
  • Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

Workhshopovo- diskusné stretnutie bolo zamerané na udržateľnosť a kvalitu participácie školských parlamentov. Účastníci poznali aké roly majú v tíme školského parlamentu, ako aktívne počúvať , dávať spätnú väzbu, vyjednávať, slušne riešiť konflikty. Podstatná časť vzdelávania bola venovaná analýze problémov školských parlamentov a ich príčinám. Cieľom a aktivitám, ktoré podporia kvalitu a udržateľnosť školských parlamentov na stredných školách . Vzdelávanie bolo zakončené možnosťou podať si malý projekt, ktorým  podporia viditeľnosť a  poslanie školského parlamentu.

Výzva na podanie žiadosti pre školské parlamenty, ktoré sa zúčastnili vzdelávania je zverejnená TU

Cieľom série  vzdelávacích aktivít, ktoré bude RMŽK realizovať v tomto roku sú nazvané #rozvíjajme je skvalitnenie života mladých ľudí na stredných školách Žilinského kraja prostredníctvom angažovaných školských parlamentov .

#rozvíjame má za hlavný cieľ podporiť rozvoj a udržateľnosť školských parlamentov. Je súčasťou projektu, ktorý je podporený z programu Erasmus + s názvom : Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov pod č. 2022-3-SK02-KA154-YOU-000096077.  Jeho realizácia je  01/02/2023-30/04/2024

Projekt “Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov” sa realizuje pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.