Rada mládeže Žilinského kraja v partnerstve so Žilinským samosprávnym krajom ponúka školským parlamentom, ktoré sa zúčastnili vzdelávacej workshopovo- diskusnej aktivity 27.-28.11.2023 v Žiline- 2 turnus môžu podať malý projekt zameraný na podporu školského parlamentu.

Dátum zverejnenia výzvy: 29.11.2023

Konzultácie projektu: 30.11. – max. do 13.12.2023

Predloženie projektu ( oskenovaná žiadosť s prílohami):  max. do 13.12.2023

Schválenie projektu, podpísanie zmluvy zo strany RMŽK: max. do 20.12.2023

Realizácia projektu max. do 29.2.2024

Termín na predloženie originálov účtovných dokladov a záverečnej správy projektu: 7 dní od ukončenia projektu.

Kontrola dokladov a záverečnej správy, vyplatenia  doplatku 20% do 7 dní od doručenia dokladov poštou na adresu: Rada mládeže Žilinského kraja, M.R. Štefánika 8390/13, 01001 Žilina

FORMULÁRE:

1. VÝZVA #rozvíjajme účastníci školenia27.-28. 11. 2023 v Žiline _II.

2. ŽIADOSŤ #rozvíjame

3. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA MALÉHO PROJEKTU-#rozvíjame 2023

PRÍLOHY:

1. príloha_Zoznam členov ŠP ku žiadosti

2.príloha_ Zásady finančného vyúčtovania malého projektu -#rozvíjajme

3. príloha_Prezenčna-listina-z-aktivity-SP

4. príloha_Propagácia a informovanie #rozvíjajme

Cieľom aktivity #rozvíjajme je skvalitnenie života mladých ľudí na stredných školách Žilinského kraja prostredníctvom angažovaných školských parlamentov .

#rozvíjame má za hlavný cieľ podporiť rozvoj a udržateľnosť školských parlamentov. Je súčasťou projektu, ktorý je podporený z programu Erasmus + s názvom : Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov pod č. 2022-3-SK02-KA154-YOU-000096077.  Jeho realizácia je  01/02/2023-30/04/2024

Projekt “Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov” sa realizuje pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.