Výsledky prieskumu života mládeže v Rabči analyzovali

Domov/Výsledky prieskumu života mládeže v Rabči analyzovali

Výsledky prieskumu života mládeže v Rabči analyzovali

Dňa 25. januára 2019 sa v obci Rabča uskutočnilo stretnutie mladých s dôležitými dospelými obce Rabča. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 5 osôb. Cieľom stretnutia bolo prezentovanie výsledkov z dotazníkového prieskumu, ktorého sa zúčastnili občania Rabče. Následne prebiehala diskusia k výsledkom. Okrem prezentovania prieskumu cieľom stretnutia bolo aj diskutovať o pripomienkach od odbornej konzultantky k stromu problémov a stromu cieľov, ktorý bol vytvorený na predchádzajúcich stretnutiach.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

29. január, 2019|