Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s partnermi   projektu YC2 – Youth Councils Yet Coming   Petrklíč help, z.s., Fundacja Civis Polonus a Žilinského samosprávneho kraja vybrali víťazne logo na medzinárodnú webovú stránku: www.youthcouncils.eu

Zadanie bolo navrhnúť logo, ktoré by zodpovedalo úlohe a misií mládežníckych parlamentov a rád mládeže obci a miest.
Čo vyjadruje napísala jeho a výherného loga Dana Mlynarčíková:
Pri návrhu som zvolila kľúčové slová:
spolupráca; zodpovednosť; inšpirácia; sila; „young spirit“; rada; EU; konsenzus.
Vychádzala som z kresby podania ruky, ktoré som pretvorila v ruky, ktoré znázorňujú
dohodu – odkazujú na jednej strane na hru (ako kolektívne podanie rúk družstva pred zápasom), na druhú stranu vytvárajú pomyselný kruh – celok – uzavretú dohodu. Pri ich nakreslení mi pripomenuli „hviezdu“ (odkaz na EU) alebo „kvet“, ktorý kvitne, ako kvitnúca duša mladého človeka.
Farebnosť sa odvíjala práve od farby hviezdy – žltá farba je ako explózia energie,
nápadov, inšpirácie. Modrá farba vychádza zo základnej modrej farby (EU),
avšak v pastelovom prevedení. Zelená doplna celkový pocit rastu (rastliny).
Spojením týchto prvkov mi do popredia vyrástlo podstatné meno „združenie,
rada, koncil“, (písmeno C), ktoré vytvára akési „podložie, pevný základ“ pre rast
mládeže. “ , napísala autorka Dana
Do súťaže o logo web stránky prišli 22 návrhov, z ktorých komisia a tvorcovia webu vybrali tento.
.
Aktivita je súčasťou projektu YC2 – Youth Councils Yet Coming, ktorý je podporený z programu Erasmus +