Naša členská organizácia OZ V.I.A.C. – Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená  pripravila výborný projekt Vnímajkovia a na jeho realizáciu potrebujú pomoc nás všetkých.

Je možne ich myšlienku podporiť TU

O čo v projekte ide? Cieľom projektu je prispieť k vytváraniu priateľského prostredia, ktoré na jednej strane vytvára atmosféru prijatia pre znevýhodnené deti, na druhej strane vedie deti, ktoré nie sú znevýhodnené, k prijímaniu “odlišnosti” ako prirodzenej súčasti života.

Dievčatko, ktoré nevidí, chudobný chlapec v roztrhaných teplákoch, dievčatko s inou farbou pleti, chlapec s barličkou, alebo dievčatko, ktorému nič nechýba. Tmejka, Chcejko, Inka, Boľko a Veselka. Toto sú Vnímajkovia, ktorí prostredníctvom hudby chcú prísť aj k Vám.

V rámci projektu „Vnímajkovia – veselý svet” chceme vytvoriť CD s detskými pesničkami, ktoré prinášajú deťom aj dospelým témy odlišností a vnímavosti už od detstva, kedy sa osobnosť človeka ešte len formuje a nie je zaťažená predsudkami. Práve hudba je v živote človeka veľmi dôležitá a dieťa ju vníma už pred narodením. Od útleho detstva sa stáva dôležitou súčasťou jeho sveta, vnímania a rozvoja.

K Vnímajkom máme vytvorené texty piesní, no potrebujeme k nim skomponovať hudbu a zaplatiť náklady spojené s vydaním CD. Bude obsahovať 6 detských pesničiek a 6 karaoke verzií, teda spolu 12 skladieb.
Okrem nákladov spojených s vydaním CD, zo získaných peňazí chceme pokryť náklady spojené s distribúciou CD do slovenských škôl, škôlok a organizácií, ktoré sa tejto téme venujú.

Podporte ich kampaň a staňte sa aj vy spolu s nimi Vnímajkami – najmä Veselkami, ktoré sú v tomto svete také dôležité. Zvlášť teraz, keď je svet plný Chcejkov a Boľkov..

Je možne ich myšlienku podporiť TU