Vzdelávanie mladých ľudí bolo zamerané zvýšenie kompetencií začínajúcich členov v obecných radách mládeže, ktoré boli v obciach zriadené ako mládežnícke parlamenty ( v zmysle zákona o podpora prace s mládežou). Vzdelávanie bolo zamerané na rozvoj vedomosti a zručnosti v oblasti fungovania vedenia obce, rozdelenia kompetencií, motivácie a sebamotivácie, komunikácie, tímovej práce, organizovania aktivít a ich bezpečnosti, vyjednávania. Na vzdelávaní sa zúčastnilo 15 mladých ľudí z obci Žilinského kraja. Vzdelávanie sa realizovala  Rada mládeže Žilinského kraja 21.-22.8.2020 v Terchovej.

Táto aktivita je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.