Viac mladých ľudí zapojených do života mesta L. Hrádok

/Viac mladých ľudí zapojených do života mesta L. Hrádok

Viac mladých ľudí zapojených do života mesta L. Hrádok

Mladí budú mať viac priestoru. Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s Mestom Liptovský Hrádok zrealizovala 16.2.2018 pracovné stretnutie zástupcov mladých ľudí, poslancov, pracovníkov úradu, primátora s cieľom zhrnúť výstupy analýzy stavu života mládeže v meste L. Hrádok.  Účastníci sa oboznámili  so závermi predchádzajúcich stretnutí mladých ľudí  aj dôležitých dospelých. Nechýbali témy ako sú: na čo sú mladí v meste hrdí, čo mladým chýba, ale aj aké problémy vidia okolo seba. Nikoho neprekvapila hrdosť mladých ľudí na Hrad, historické pamiatky a prírodu v meste aj chýbajúcu ľadovú plochu. Prekvapil však záujem mladých ľudí o kvalitnejšiu verejnú dopravu, či problémy s priveľkou dostupnosťou návykových látok , ktoré mládež mesta požíva, no aj sen o organizovaní rodinných podujatí v meste.

„ Vytvorená analýza stavu mládežníckej politiky v meste by mohla mať pokračovanie aj vo vypracovaní  Koncepcie rozvoja práce s mládežou v meste Liptovský Hrádok, kde by boli pomenované kroky, ktoré by viedli k odstraňovaniu problémov, ktoré sú v analýze pomenované ale aj väčšej participácií mládeže na území mesta.“, uviedol koordinátor projektu Jozef  Korený z RMŽK.“

FOTO

Aktivita sa realizovala Rada mládeže Žilinského kraja s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  v rámci programu KOMUNITA

2018-07-09T17:57:31+00:0018. február, 2018|