Mladí ľudia aj vedenie obce sa po čase pandemických opatrení rozhodlo oprášiť Koncepcia práce s mládežou Zubrohlava, ktorej súčasťou je aj akčný plán aktivít, ktorý rieši problémy pomenované pred nejakým časom.

Dňa 1.10.2021 sa stretli, aby si dohodli postupy spolupráce a naplánovali aktivity do ktorých sa chcú pustiť. Držíme im palce a radi ich budeme v tomto procese sprevádzať.

*

Aktivity sú realizované vďaka projektu „YLIAP 2- Young leaders in the implementation of action plans,  ktorý je podporený z Erasmus+ a “Hlas mladých”, ktorý je podporený  z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorý administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.