V Žilinskom kraji ďalšie obce, ktoré majú Koncepcie práce s mládežou.

Domov/V Žilinskom kraji ďalšie obce, ktoré majú Koncepcie práce s mládežou.

V Žilinskom kraji ďalšie obce, ktoré majú Koncepcie práce s mládežou.

V Žilinskom kraji  od roku 2016 Rada mládeže Žilinského kraja ( RMŽK) začala spolupracovať s vidieckymi obcami kraja na tvorbe strategických dokumentov zameraných na prácu s mládežou v obci. Počas štyroch rokov do tohto času  RMŽK viedla stretnutia mladých ľudí aj dôležitých dospelých. Spolu analyzovali, hľadali riešenia aj plánovali. Spoločná činnosť sa realizovala tam, kde sa vedenie obce rozhodlo, že chce, aby v spolupráci s RMŽK  vytvorili nové podnety na skvalitnenie života mladých ľudí a tam kde mladí ľudia chcú priložiť ruku k „dielu“. Prvé Koncepcie práce s mládežou vznikli v obciach: Oravská Polhora, Zubrohlava,  Beňadovo, Oravské Veselé. Následne  v obciach: Žaškov, Zázrivá, Podhradie, Sihelné. Posledné dva roky to bolo v obci Nededza, Rabča, Likavka, Zákamenné, Kunerad, Ľubeľa, Oravská Jasenica, Zábiedovo.

Koncepcia práce s mládežou obec KUNERAD_ finál

Koncepcia práce s mládežou obec ĽUBEĽA_ finál

Koncepcia práce s mládežou obec ZÁBIEDOVO_ finál

Koncepcia práce s mládežou obec ORAVSKÁ JASENICA- finál

Koncepcia práce s mládežou obec ZÁKAMENNÉ_finál

Ďalej pracujeme v obci Lokca, Kamenná Poruba a Klin. Analýzy stavu práca s mládežou sa RMŽK podarilo zrealizovať v obci Habovka a Liptovský Hrádok.

Procesy tvorby strategických dokumentov boli  realizované

  •  v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
  • v rámci projektu programu Erasmus +
  • v rámci projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa

 

14. marec, 2020|