20 rokov plných aktivít, motivácie, vzdelávania, vyjednávania, spolupráce, radosti aj spomienok.
Zážitky s množstvom mladých ľudí, politikov, pracovníkov s mládežou.
Toto výročie si zaslúži pripomenúť si príspevkami, čím sme spolu žili v službe mladým ľuďom v Žilinskom kraji, na Slovensku.
ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU A PODPORU.