V Oravskej Polhore sa stretli mladí ľudia so starostom

Domov/V Oravskej Polhore sa stretli mladí ľudia so starostom

V Oravskej Polhore sa stretli mladí ľudia so starostom

Pri procese tvorby  Koncepcie práce s mládežou v Oravskej Polhore mladí ľudia navrhli aktivitu „hodina so starostom“ pre deviatakov. A prvým ovocím Akčného plánu bolo stretnutie mladých ľudí so starostom Michalom Strnálom ( 26.6.2018). Mladých ľudí, deviatakov zaujíma život v obci, priniesli nové nápady, dozvedeli sa o plánoch obce aj o tom, čo preto môžu urobiť oni sami.

Proces tvorby koncepčného dokumentu a akčného plánu viedla Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s obcou Oravská Polhora v rokoch 2016-2018. Po dokončení dokumentu miestne obecné zastupiteľstvo ho prijalo ako cestu rozvoja práce s mládežou v obci.

26. jún, 2018|