V obci Ľubeľa začali stretnutia s obyvateľmi

Domov/V obci Ľubeľa začali stretnutia s obyvateľmi

V obci Ľubeľa začali stretnutia s obyvateľmi

Dňa 12.3.2019 sa v Ľubeli stretla skupinka mladých ľudí- obyvateľov obce, aby si v diskusií povedali, čo sa im páči aj to čo by bolo dobre zmeniť, aby ich život v obci bol podľa ich predstáv.

Na otázku: čo sa týka priestoru na zlepšenie života v obci, uviedli:

* verejne prístupná Wi-Fi sieť,
* oprava a skrášlenie autobusových zastávok,
* priestory na stretávanie sa mladých,
* vylepšenie kvality trávnika futbalového ihriska,
* slabá angažovanosť mladých v rámci organizácie spoločenských aktivít v obci,
* málo kultúrnych podujatí v obci – letné kino,
* otvorenosť ľudí v komunikácii.

Toto stretnutie jedno z prvých, ktoré sa v najbližších týždňoch budú v obci Ľubeľa realizovať, ako súčasť analytického skúmania kvality života mládeže v obci a jej spolupráce so samosprávou.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

15. marec, 2019|