Tvorba stromu problémov života mládeže v Rabči

Domov/Tvorba stromu problémov života mládeže v Rabči

Tvorba stromu problémov života mládeže v Rabči

Dňa 18. januára 2019 sa v obci Rabča uskutočnilo stretnutie mladých s dôležitými dospelými obce Rabča. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 8 osôb. Facilitátorka Karin Grobarčíková predstavila spracované výstupy z projektu Zvýšenia občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí. Počas jednotlivých stretnutí sme zistili, že z ôsmich problémov, ktorými by sme sa mali zaoberať sú štyri. A to sú tieto:

  1. Vysoký počet mladých ľudí požívajúcich drogy, alkohol a cigarety.
  2. Chýba oddychová zóna/klub pre mladých v obci Rabča.
  3. Lenivosť a neochota mladých ľudí podieľať sa na realizácii aktivít v obci – chýba aktivizácia mladých
  4. Nedostatočná bezpečnosť na verejných priestranstvách

Spoločne sme vytvorili strom problémov a strom cieľov a aktivity na ich dosiahnutie a stanovili časový harmonogram ich plnenia.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

21. január, 2019|