Tretie stretnutie mladých k analýze v Likavke

Domov/Tretie stretnutie mladých k analýze v Likavke

Tretie stretnutie mladých k analýze v Likavke

Tretie stretnutie likavskej mládeže sa konalo v stredu 24. októbra 2018 v pastoračných priestoroch farského úradu v Likavke. Rovnako ako predchádzajúce dva stretnutia, tak aj toto stretnutie prebehlo v priateľskej a veselej atmosfére na ktorom sme sa všetci dobre cítili. Stretnutie prinieslo veľa nových nápadov a myšlienok, z ktorých mnohé ešte nikdy predtým neboli takto verejne vyslovené. Mladí Likavčania sa opäť radi vyjadrili k otázkam pozitív a negatív v obci Likavka a v záverečnej diskusii ocenili túto možnosť vyjadrenia ich názoru k spomínanej problematike. Na záver, po krátkom zhrnutí stretnutia bolo pre nás veľkým zadosťučinením uvedomiť si fakt, že mladým obyvateľom na svojej obci záleží, že citlivo vnímajú problémy v nej a rozmýšľajú kreatívne a ekologicky.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

4. november, 2018|