Spracúva sa akčný plán v Rabči

Domov/Spracúva sa akčný plán v Rabči

Spracúva sa akčný plán v Rabči

Dňa 29. mája 2019 sa v obci Rabča uskutočnilo stretnutie mladých z obecnej Rady mládeže. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 8 osôb. Cieľom stretnutia bolo bolo oboznámenie zúčastnených, v akom stave sa momentálne nachádza projekt. Spracúva sa akčný plán, ktorého súčasťou sú ciele, ktoré sa budú snažiť naplniť, pri zostavení akčného plánu obecnej Rady mládeže v Rabči.

Tohto stretnutia sa zúčastnilo takmer všetci členovia Obecnej rady mládeže zhodnotili doterajšie aktivity, spoločne rozdiskutovali návrh akčného plánu. Taktiež prebehla diskusia o názve Obecnej rady mládeže a ujal sa návrh Peťky Belkoťákovej MYM (My mladí).

Ďalej sa dohodli na priebehu a na znení Memoranda o spolupráci, ktoré bude podpísane 29. júna 2019 na slávnostnej benefícii. Taktiež sa dohodli, ktoré zložky obce budú oslovené v rámci Memoranda na spoluprácu.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

4. jún, 2019|