Vedenie obce Rabča  je otvorené spolupráci s mladými ľuďmi aj zložkami miestnych zoskupení, ktoré sa im venujú. Posila miestnej obecnej rady mladých, napĺňanie akčného plánu, ktorý je súčasťou  dokumentu KONCEPCIA PRÁCE S MLÁDEŽOU RABČA a ďalšie témy boli súčasťou  pracovného stretnutia mladých a vedenia obce, ktoré sa realizovalo pod vedením RMŽK 21. septembra 2021. Pre RMŽK je cťou byť zapojenou v podpore mladých v tejto obci.

Aktivity sú realizované vďaka projektu „YLIAP 2- Young leaders in the implementation of action plans,  ktorý je podporený z Erasmus+ a “Hlas mladých”, ktorý je podporený  z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorý administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.