Záujmy mládeže v žiackych školských radách sú pre Radu mládeže Žilinského (RMŽK) kraja dôležité. Ich napĺňanie cez neformálne vzdelávanie je pre RMŽK jednou z ciest. Mladí ľudia zo žiackych školských rád sú ochotní robiť svet okolo krajší a lepší aj po školení, ktoré nováčikovia v žiackych školských radách absolvovali  24.-26.09.2020 v Párnici. Tridsať mladých ľudí intenzívne pracovalo na rozšírení svojich vedomosti aj zručnosti, ktoré budú aplikovať vo svojich postojov priamo na školách pri činnosti žiackych školských rád.

Táto aktivita je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.