Pracovníci s mládežou na medzinárodnom školení v Katowiciach  22.-24.11.2022 hľadali spôsoby ako podporiť podnikanie mladých ľudí v oblasti kreativity a kultúry.
Kompetencie, ktoré je potrebnú u mladých ľudí rozvíjať, podpora schopnosti byť odvážny, poznať legislatívu, vedieť pracovať s komunitou a ďalšie témy boli obsahom nevšedného vzdelávania.
.
Školenie je súčasťou projektu OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity, ktorý je podporený z programu Erasmus +.
Projekt je podporený z programu Erasmus + z akcie K2  (2020-1-SK02-KA227-YOU-002737)
.
Partneri školenia aj projektu:
1/ Rada mládeže Žilinského kraja (SK)
2/ Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti (CZ)
3/ FUNDACJA LAJA (PL)
4/ Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne (SK)
5/ Žilinsky samosprávny kraj (SK)
6/ PaĽKO – Združenie priateľov ľudovej kultúry Oravy (SK)