Sériu analytických stretnutí odštartovali deviataci zo ZŠ v Kline

Domov/Sériu analytických stretnutí odštartovali deviataci zo ZŠ v Kline

Sériu analytických stretnutí odštartovali deviataci zo ZŠ v Kline

Projekt Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných sa v júni začal naplno rozbehať aj v Kline.

Dňa 12.6.2019 sa stretli členovia implementačného tímu so žiakmi 9.ročníka ZŠ v Kline. 

Úvod stretnutia bol venovaný predstaveniu projektu, po ktorom nasledovala skupinová aktivita žiakov zameraná na analýzu silných a slabých stránok života mladých ľudí v obci Klin. Žiaci následne prezentovali výsledky svojej práce – na čo sú v Kline hrdí, čo sa im v obci páči, aké majú mladí možnosti trávenia voľného času či zapájania sa do života obce, a taktiež identifikovali problémy, s ktorými sa mladí v Kline stretávajú, a v čom vidia priestor na zlepšenie. Ich výsledky boli veľmi podnetné a kreatívne podané a predstavujú dôležitý zdroj pri ďalšom pokračovaní projektu.

V závere členovia implementačného tímu poďakovali mladým ľuďom za ich aktívnu účasť a vyjadrili nádej na opätovné stretnutie v ďalších fázach projektu.

 

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

24. jún, 2019|