Rada mládeže Žilinského kraja sa od roku 2005 venujeme okrem iných aktivít aj podpore a vzdelávaniu školských parlamentov stredných škôl ( bývalé žiacke školské rady). Pri tejto činnosti dlhodobo sledujeme potrebu z pohľadu týchto mládežníckych lídrov venovať sa podpore, vzdelávaniu aj školských/ žiackych parlamentov na základných školách.
 
Preto sa teraz obraciame na vedenia základných škôl v Žilinskom kraji s prosbou: dajte nám vedieť váš názor, resp. názor koordinátorky/koordinátora školského parlamentu na potreby, ktoré by  školský/ žiacky parlament na škole potreboval. Akú podporu by potreboval jeho koordinátor/koordinátorka.
 
Zozbierané potreby spracujeme a vytvoríme plán, aby sme mohli podporiť/vzdelávať a pod. žiakov v školskom parlamente a ich koordinátorov aj na základných školách.